Regulamin sklepu internetowego i newslettera

§1. Postanowienia wstępne

  1. Regulamin określa warunki umów w zakresie dostarczania towarów, a także produktów i usług cyfrowych, w tym Newslettera, w szczególności prawa i obowiązki stron umowy tj. Sprzedawcy i Klienta lub Użytkownika newslettera.

  2. Każdy Klient i Użytkownik newslettera jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.